Komputery Apple w Storyboarding

1.Przedstaw prostą historię

Należy zadbać o to, aby prezentowana historia była zrozumiała dla odbiorcy należy ją możliwie uprościć. Przedstawienie złożonej sytuacji z kilkoma możliwymi scenariuszami rozwiązań może utrudnić zebranym przyswojenie informacji związanych z projektem

2.Przedstaw historię przy pomocy pojedynczych scen

Historię należy podzielić na sceny, które następnie prezentowane będą interesariuszom. Sceny będą odpowiadać kolejnym krokom, które należy poczynić w celu realizacji scenariusza

3.Uwzględnij interakcje

Prezentowane obrazy powinny zawierać informacje o interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy użytkownikiem a systemem.

Storyboarding, tak jak większość technik stosowanych w Zaltronik serwis, posiada określoną strukturę. W literaturze wyróżnia się następujące trzy główne etapy tworzenia storyboards****:

1)Etap analizy
W tej fazie projektowania poddaje się analizie całe środowisko pracy klienta. Należy zidentyfikować potencjalnych użytkowników, a następnie:

zidentyfikować wykonywaną przez nich pracę,
zapoznać się z ich dotychczasowymi metodami pracy,
zidentyfikować dotychczas powstające problemy

Zebrane informacje należy przetworzyć tak, aby uzyskać ogólną wiedzę na temat problemów związanych z użytkowaniem dotychczasowego systemu oraz wymagań, jakie powinien spełnić gotowy projekt.

2)Etap projektowania

Informacje zebrane w poprzedniej fazie są wstępem do pracy na tym etapie tworzenia storyboards. Etap projektowania skupia się na tworzeniu scenariuszy aktywności, które mają przybliżyć użytkownikom obraz tego, w jaki sposób projekt będzie realizował ich wymagania. Faza projektowania jest wprowadzeniem do dalszej demonstracji funkcjonalności, jakie będzie posiadać gotowy produkt.

3)Information design scenarios

Na danym etapie projektanci skupiają się na opisaniu interesariuszom wszelkiego rodzaju przewidzianych interakcji, jakie będą występowały pomiędzy użytkownikiem a systemem. Dzięki tak dokładnemu opisowi HCI interesariusz może zobaczyć, w jaki sposób jego wymagania zostały spełnione oraz czy zaproponowane rozwiązania odpowiadają jego oczekiwaniom.

Przed rozpoczęciem prac nad storyboards należy podzielić system na poszczególne elementy, a następnie zidentyfikować zależności występujące pomiędzy tymi elementami. Po wykonaniu tych czynności można przejść do tworzenia obrazowych opisów HCI. Storyboards powinny prezentować wszelkie funkcjonalności systemu oraz sposób ich wykorzystania w praktyce tak, aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z propozycją produktu gotowego.