Wszystkie lokale w budynku A zostały już sprzedane.

Created by Asuri.pl