Wszystkie lokale w budynku A zostały już sprzedane.