Wszystkie lokale w budynku B zostały już sprzedane.

Created by Asuri.pl