Wszystkie lokale w budynku B zostały już sprzedane.